Skrivet av: wejdanart | 28 mars, 2010

Wejdan Derky

Wejdan Derky född i Syrien1973Wejdan Derky är en kurdisk konstnär från Syrien. Hennes utställning 

 

på Sundsvalls museum består dels av målningar från det senaste året,

dels av lite äldre tuschteckningar varav många är från 2005. Även om

målningarna är gjorda i Sundsvall är det tydligt att konstnärens kolorit är

utvecklat i ett annat ljus, i ”landet med evigt solsken”.Uttrycket är intensivt

och livfullt och bilderna har ofta en karaktär av ”snapshots”. I målningarna

såväl som i teckningarna möter vi män, kvinnor, fåglar, byggnader

i dramatiska livssituationer från Mellanösterns verklighet.

Tack vare konstnärens fantasi och arbete kan museibesökarna i

Sundsvall nu ta del av en för de flesta av oss ganska ny bildvärld och

nya erfarenheter. Sundsvalls museum tackar Wejdan Derky för detta!

Utbildning

Utexaminerad från Verksamheter och praktisk konstcentrum, Damaskus 1983 Diplom för högre studier vid konstfakulteten, Damaskus universitet 1988

Utexaminerad från Adham Ismail centrum för bildkonst, Kulturministeriet, Damaskus 1992

Medlem i konstnärernas fackförening, Syrien 1996

Konstkandidat, Bildlinje vid Damaskus universitet 1996

Arbetat med regi och grafisk design, Arabiska författares och journalisters förbund,Damaskus 1997

Medlem i lärarnas fackförening, Syrien 2000

Lärare vid lärarnas konstmålarhögskola, Syrien 2000 – 2005

Medlem i arabiska bildkonstnärers fackförbund 2005

Hedersmedlem i Omans bildkonstnärers förening 2006

Bildkonstlärare vid Utbildnings- och skolministeriet, Sultanat Oman 2006

Journalist och konstkritiker.

Medlem i Sundsvalls konstförening  2009
Medlem i Sundsvalls kollektivverkstad 2009,2010
Cirkelledarre i målarskola vid Studieförbundet Vuxenskolan, ‎NBV Mittsverige i Sundsvall-Timrå och Ånge kommuner‎

Utmärkelser

Guldmedalj vid den tredje barnbildsutställningen, Högsta nationella rådet för kultur,

konst och litteratur, 1984

Bildkonstens elitorden, Syrien 1984 och 1985

Bildkonstens internationella elitorden i arabvärlden 1986

Andra pris i Muskats internationella festival, Sultanat Oman 2006

Hederspris – Bildkonstnärernas utställning, Sultanat Oman 2006

 Utställningar

Samlingsutställningar  

Tredje arabiska utställningens ”Barns bilder”, Högsta nationella rådet för kultur, konst

och litteratur, Kuwait 1984

Internationella barndagens utställning, UNICEF, Warszawa, Polen 1986

”Krig och fred”, Prag, Tjeckoslovakien 1986

”Internationella kvinnodagen” , Humanistiska fakulteten, Damaskus universitet 1992

”Internationella kvinnodagen”, Arabiskt kulturcentrum, Damaskus 1998

”Den kurdiska kvinnans liv” , Damaskus 1998 och 1999

”Arabiska ögon, jordens arom”, Andra utställningen för kvinnliga konstnärer – Förenade

arabemiraterna, Sharja 2000

”Den kurdiska kvinnans liv”, Qamishli, Syrien 2005

”Bildkonstgruppen” , Al Mdhibi, Sultanat Oman 2005

”Konstformskapandet ur utbildningssynvinkel”, Al Mdhibi, Sultanat Oman 2006

”Utbildningsdagen”, Al Mdhibi, Sultanat Oman 2006

”Jag” informativ utställning, Al Mdhibi, Sultanat Oman 2006

”Lärarnas träff” , Tekniska fakulteten i Al Mdhibi, Sultanat Oman 2006

”Salalahs höst”, Omans bildkonstsförening, Salalah, Sultanat Oman 2006

Utställning i Stadshuset, Sundsvall, Sverige 2007

”Citybolaget”, Utomhusutställning, Sundsvall, Sverige 2008,2009.

Kollektivverkstans Kvinor i samband med internationella Kvinnodagen / Galleri 13 Art & litter 2009,2010
Galleri Granen,Sundsvall ,2009,2010
KONSTENS DAG ”Citybolaget”, utomhusutställning, Sundsvall, 2009
STENSTAN ”Citybolaget”, utomhusutställning, Sundsvall, 2009
Kollektivverkstans ”KONSTENS VECKA ”  Sundsvall, 2009
fammili utställning(PLATSMINNEN) på ljustadalens bibliotek,2009
Kollektivverkstans jul utställning /Galleri 13 Art & litter 2009
Kurdistans Kvinnorförbund i Sverige / Norge Salen Konst utställning ,Stockholm,2010

Separatutställninar

Utställning,Bildkonstgalleriet, Al Mdhibi, Sultanat Oman 2006

Utställning på kommunhuset tillsammans med konstnärinnan Jelena Kuzmina,

Sundsvall,2007

Utställning på Gullgården Norra Stadsberget, Sundsvall, Sverige 2008

Utställning på Sundsvalls museum, Sverige 2008
Utställning på Sundsvall tidning 2009
Utställning via landstingets konstföreningen på Sundsvalls sjukhus 2009
Utställning på ARTGalleri,Stockholm ,2009
Utställning på Galleri Grönen ,Sundsvall, 2009,2010 
Utställning på  Galleri 13 Art & litter 2010                                                       

 Utställning på  Hässelby Konstförening ,Stockholm,10 april -23 april,2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorier